Business continuity

Samen met de belangenverenigingen van artsen wordt nagegaan over welke functionaliteiten, die door externe eGezondheidsdiensten worden ondersteund, een huisarts minstens moet kunnen beschikken om zijn opdracht correct te kunnen uitvoeren. Voor elke functionaliteit worden maatregelen uitgewerkt om de continuïteit te waarborgen indien bepaalde externe eGezondheidsdiensten niet beschikbaar zijn. Hieronder zal je binnenkort een beschrijving vinden van deze business continuity maatregelen per functionaliteit.

Authenticatie bij inloggen

Normaal authentiseert een huisarts zich bij het maken van een verbinding met externe eGezondheidsdiensten aan de hand van zijn elektronische identiteitskaart en de bijhorende pincode, of aan de hand van Itsme. Indien het gebruik van deze authenticatiemiddelen niet mogelijk is, kan de huisarts zich authentiseren op basis van de eHealth-keystore (certificaat) en het bijhorend paswoord. Meer informatie over deze ‘fallbackprocedure authenticatie’ vind je hier.

Raadplegen van elektronische documenten beschikbaar via het hub-metahubsysteem (documenten bij ziekenhuizen, labo’s, centra voor medische beeldvorming, …)
Raadplegen van de vaccinatietoestand van een patiënt
Raadplegen van de SumEHR van een patiënt
Aanmaken van een voorschrift
Raadplegen van de verzekerbaarheidstoestand van de patiënt
Elektronisch overmaken aan het ziekenfonds van het getuigschrift voor verstrekte hulp van de patiënt (eAttest)
Elektronische facturatie aan het ziekenfonds voor een patiënt die geniet van het derdebetalersysteem (eFact)
back2top

Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken. Meer weten