Termen en voorwaarden

In deze catalogus zijn beschrijvingen opgenomen van software(componenten) met een potentieel voor hergebruik in andere ontwikkelingsprojecten.
Op de informatie in deze catalogus is deze disclaimer van toepassing.
De softwarecomponenten zijn alle eigendom van ofwel Smals vzw of van één of meerdere leden van Smals.
De doelstelling van deze publicatie is het informeren van de leden van Smals vzw (en ruimer van alle Belgische overheden) en hun eventuele dienstverleners (externe ontwikkelaars).
De voorwaarden waaronder de leden de software kunnen (her)gebruiken worden bepaald door de ‘Algemene SamenwerkingsVoorwaarden’ (ASM, desgevallend nader uitgewerkt in de ‘Bijzondere SamenwerkingsVoorwaarden’, BSM m.b.t. concrete opdrachten die door het lid aan de vereniging zouden zijn toegewezen).
De voorwaarden waaronder de dienstverleners (externe ontwikkelaars) de software kunnen of moeten verwerken in de ontwikkelingsopdrachten die ze uitvoeren voor Smals vzw of voor zijn leden worden bepaald door de contractuele voorwaarden van die ontwikkelingsopdracht.
Deze publicatie heeft dus niet als bedoeling om de software te verspreiden, noch om er een licentie voor te bepalen.
Indien derden vermoeden dat een eigen (her)gebruik van de software (bijv. de creatie van afgeleide werken) nodig of nuttig is voor de doelstellingen van de vereniging of één of meerdere van zijn leden, kunnen zij contact opnemen met reusecompetencycenter@smals.be.

back2top

Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken. Meer weten